Добре дошли

"УСПЯВАМЕ ВЪВ ВСИЧКО -
с грижа към всеки ученик,
с внимание към всеки учител,
с подкрепата на всеки родител.
ЗА НАС Е ВАЖЕН ВСЕКИ.“
Директор на СПГЕ

 • Софийската професионална гимназия „Джон Атанасов“ е столична професионална гимназия, основана през 1968 г. като Техникум по Електроника - лидер в иновационните технологии сред сродните училища в страната.
 • Предлагаме професионално образование и обучение в най-модерните и бързоразвиващи се области: 
 • СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ,  
 • ПРИЛОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ
 • КОМПЮТЪРНA ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ,
 • КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ,
 • ПРОГРАМИРАНЕ НА РОБОТИ,
 • ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ,
 • МИКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНИКА,
 • ПРОМИШЛЕНА ЕЛЕКТРОНИКА.
 • Разполагаме с модерно оборудвани професионални кабинети, STEM център – компютърни зали за обучение по хардуер и софтуер, технологичен парк в сферата на компютърните мрежи, слабототокови лаборатории, соларна лаборатория и работилница за ВЕИ инсталации
 • СПГЕ е Microsoft IT Academy с Образователен парк и сертификационен център. 
 • Училищната CISCO NETWORK ACADEMY е член на БАМА. Учениците на гимназията, под ръководство на сертифицирани инструктори, безплатно се обучават за придобиване на международния CISCO сертификат „Cisco CCNA Routing & Switching“
 • Над 80% от нашите възпитаници продължават образованието си във висши учебни заведения в България, Великобритания, САЩ, Австрия, Германия, Дания, Холандия и др.  
 • Първи в България сертифицирахме учители-инженери за обучители по специалността ВЕИ. Системно провеждаме квалификационни курсове за обучение по фотоволтаици, солартермични системи, съоръжения за производство на енергия от биомаса, термопомпи. До момента сме сертифицирали 170 инсталатори.
 •  Практическото обучение за всяка професия се провежда в повече от 60 водещи български и европейски фирми в сектора.                                                               
 • Последни новини

  Най-важното, което трябва да знаете за училището