Езикова и културна подготовка

В училище СПГЕ “Джон Атанасов” беше проведена предварителна езикова и културна подготовка в следните часове:
- Професионална подготовка в областта на ВЕИ - 30 часа;
- Технически английски - 40 часа;
- Езиково културна подготовка - 30 часа;
- Разговорен немски - 30 часа;