ВЕИ


Соларна енергия
    Използването на слънцето за енергийни цели е познато от древността. То е най-големият напълно възобновяем ресурс за производство на електроенергия, не само на Земята, но и на всички планети и спътници в слънчевата система. Не е тайна, че всички космически кораби и извънземни станции, изпратени от Земята, ползват за основен енергиен източник слънчева енергия. Именно благодарение на това, фотоволтаичните системи имат много висока степен на технологичност и са с много дълъг икономически живот - до 30 години. Те не бяха използвани масово в енергетиката през миналия век. Но в края му и в началото на 21-ви век, те все по-широко навлизат в гражданските сфери. Това е свързано с два известни факта: Първо - дефицитността на конвенционалните енергогорива и второ, но не по-малко важно - напълно природосъобразното производство на електричество.