Адрес

България,
1113 гр. София,
ул. "Райко Алексиев" 48

Спирка – Хотел Плиска

Тролейбуси: 4 5 8 11
Автобуси: 72 76 84 204 213 280 305 306 604 505 304

Спирка – ж.к. ИЗТОК

Тролейбуси: 4 5 8 11
Автобуси: 84 280 305 306

Телефони

(359 2) 872 00 47
(359 2) 872 00 37

Факс

(359 2) 872 07 81

Директор

инж. Полина Костова – [email protected][email protected]

Заместник-директор по учебната дейност

Нели Димитрова – [email protected], [email protected]

Заместник-директор по учебно-производствената дейност

инж. Татяна Николова – [email protected] [email protected]

Заместник-директор по учебно-производствената дейност

инж. Йонка Бачева – [email protected]

Заместник-директор по административно-стопанска дейност

Стефка Ранджева – [email protected], [email protected]